Онцгой байдлын ерөнхий газраас гал унтраах болон аврах ажиллагааны тусгай зориулалтын Volkswagen загварын автомашиныг нийслэлийн Онцгой байдлын газарт  өнөөдөр хүлээлгэн өглөө.

Тус автомашин нь Австри Улсад үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд усны зарцуулалтыг эрс багасгасан CAFS системээр тоноглогдсон байна. Уг CAFS систем нь даралт хөөсөөр унтраах систем төдийгүй олон улсын стандартад нийцсэн гал унтраах тоног төхөөрөмж юм.

Үүнээс гадна тус автомашин нь гал унтраах үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх 57 нэр төрлийн 100 гаруй тусгай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр тоноглогджээ.

Тусгай зориулалтын автомашин хүлээлгэн өглөө

Тусгай зориулалтын автомашин хүлээлгэн өглөө

Тусгай зориулалтын автомашин хүлээлгэн өглөө

Тусгай зориулалтын автомашин хүлээлгэн өглөө

Тусгай зориулалтын автомашин хүлээлгэн өглөө